Liên hệ

Phòng khám bệnh viện đại học y dược 1

  • 20-22 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

  • 123 456 789

Nếu quỹ bệnh nhân và khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email chamsockhachhang.pk1@gumc.edu.vn hoặc gửi thông tin cho chúng tôi theo mẫu bên dưới: