Hướng dẫn khách hàng
Danh sách văn bằng chuyên môn và phạm vi hoạt động của đội ngũ Bác sĩ của Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1
Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1 được phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh theo quyết định số 467/QĐ-SYT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Sở Y tế. Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Dược 1 do TS,BS, Nguyễn Thị Thanh Thủy chịu trách nhiệm chuyên môn tại địa chỉ 20-22 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10
Phòng khám Bệnh viện Đại Học Y Dược 1 trân trọng kính gửi đến Quý khách hàng bảng giá một số dịch vụ y tế
Ngày 09/01/2023, Quốc Hội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, trong kỳ họp bất thường lần thứ 2 đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh.