Thông tin tham khảo
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, theo quy định của Sở Y tế và để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, người nhà, khách đến liên hệ công tác và nhân viên y tế, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1 triển khai “khai báo y tế điện tử” trên hệ thống dữ liệu của Sở Y tế.