Đội ngũ bác sĩ
Tiêu hoá gan mật
TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THỊ ÚT
TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THỊ ÚT

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ 

+ Chuyên khoa: Nội Tiêu hóa

+ Chức vụ: Bác sĩ điều trị

THẦY THUỐC ƯU TÚ BS CKII TRẦN NHỰT THỊ ÁNH PHƯỢNG
THẦY THUỐC ƯU TÚ BS CKII TRẦN NHỰT THỊ ÁNH PHƯỢNG

+ Thầy thuốc ưu tú-BS.CKII Trần Nhựt Thị Ánh Phượng

+ Học hàm, học vị: Bác sĩ CKII

+ Chức vụ: Bác sĩ Tiêu hóa – Gan Mật

ThS BS VÕ THỊ THIÊN HƯƠNG
ThS BS VÕ THỊ THIÊN HƯƠNG

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ

+ Kinh nghiệm: Hơn 35 năm

+ Chức vụ hiện nay:Bác sĩ khoa Tiêu hoá Gan mật Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1

BÁC SĨ CKI NGUYỄN VĂN THÔNG
BÁC SĨ CKI NGUYỄN VĂN THÔNG

+ Học hàm, học vị: Bác sĩ CKI

+ Kinh nghiệm: Hơn 40 năm

+ Chức vụ hiện nay: Bác sĩ điều trị Tiêu hóa – Gan – Mật