TS.BS. PHẠM THẾ VIỆT
TS.BS. PHẠM THẾ VIỆT

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ

+ Kinh nghiệm: Hơn 20 năm

+ Chức vụ: Trưởng khoa Ngoại – Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1 

1. GIỚI THIỆU

Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Dược TPHCM, Bác sĩ Phạm Thế Việt tiếp tục học lên Thạc sĩ và Tiến sĩ Chuyên ngành Ngoại Tim mạch – Lồng Ngực. Đến nay, Bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngoại Tim mạch – Lồng ngực tại các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn… 

Bác sĩ nguyên là Trưởng Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Trưởng Khối Ngoại Tim mạch – Lồng ngực – Bệnh viện Gia An 115.

Hiện nay, Bác sĩ Phạm Thế Việt là Trưởng khoa Ngoại – Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1.

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

+ 2001 – 2004: Bác sĩ Ngoại Lồng ngực – mạch máu – Bệnh viện Chợ Rẫy

+ 2004 – 2006: Bác sĩ Ngoại Tim mạch – Lồng ngực – Bệnh viện Nhân dân 115

+ 2006 – 2011: Bác sĩ Ngoại Tim mạch – Lồng ngực – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 

+ 2011 – 2018: Bác sĩ Trưởng Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

+ 2018 – 2020: Bác sĩ Trưởng Khối Ngoại Tim mạch – Lồng ngực – Bệnh viện Gia An 115

+ 2020 – nay: Trưởng khoa Ngoại – Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1

3. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

+ 1994 – 2000: Học và tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Trường Đại học Y Dược TPHCM 

+ 2003 – 2005: Học Thạc sĩ chuyên ngành Ngoại Tim mạch – Lồng ngực Đại học Y Dược TPHCM 

+ 2009 – 2016: Học Tiến sĩ Đại học Y Dược TPHCM 

4. HỘI VIÊN

+ Hội Phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực

 
Bác sĩ cùng khoa