Đội ngũ bác sĩ
Tai - Mũi - Họng
GS.TS.BS Phạm Kiên Hữu
GS.TS.BS Phạm Kiên Hữu

Học hàm học vị: GS.TS.BS

Kinh nghiệm: Trên 30 năm

Chức vụ: Chuyên gia Tai Mũi Họng - Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1