Đội ngũ bác sĩ
Hô hấp
PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan
PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bác sĩ

Kinh nghiệm: 42 năm 

Chức vụ: Trưởng khoa Hô hấp-Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1 

GIÁO SƯ, TIẾN SĨ KHOA HỌC, BÁC SĨ DƯƠNG QUÝ SỸ
GIÁO SƯ, TIẾN SĨ KHOA HỌC, BÁC SĨ DƯƠNG QUÝ SỸ

+ Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Bác sĩ 

+ Kinh nghiệm: Hơn 30 năm

+ Chức vụ: Chuyên gia Hô hấp và các bệnh lý về giấc ngủ

ThS. BS Vũ Trần Thiên Quân
ThS. BS Vũ Trần Thiên Quân
Học hàm học vị: ThS.BS

Kinh nghiệm: 10 năm

Chức vụ: Bác sĩ