Đội ngũ bác sĩ
Cơ - Xương - Khớp
TS.BS NGUYỄN THỊ THANH THUỶ
TS.BS NGUYỄN THỊ THANH THUỶ

Học hàm học vị: TS.BS 

Kinh nghiệm: 35 năm

Chức vụ: Nội Cơ-Xương-Khớp

PGS.TS.BS Lê Anh Thư
PGS.TS.BS Lê Anh Thư

Học hàm học vị: PGS.TS.BS 

Kinh nghiệm: 42 năm

Chức vụ: Chuyên gia Cơ-Xương-Khớp