Đội ngũ bác sĩ
Chẩn đoán hình ảnh
BS CKI TRẦN THỊ LOAN
BS CKI TRẦN THỊ LOAN

+ Học hàm, học vị: Bác sĩ CKI

+ Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh

+ Chức vụ: Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh