Thư viện quy trình khám chữa bệnh

 

 

THƯ VIỆN QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH

1. Quyết định 2831/QĐ-BYT ngày 0472019 của Bộ Y tế ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa

2. Quyết định số 6769/QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh

3. Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng

4. Quyết định 140\QĐ-BYT ngày 15012019 ban hành Danh mục kỹ thuật tương đương thực hiện Thông tư 372018TT-BYT

5. Bộ Y tế – 200 Quy trình kỹ thuật Nhi khoa

6. Quyết định 3449/QĐ-BYT ngày 0762018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình-thẩm mỹ

7. Quyết định 3448/QĐ-BYT ngày 0762018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Vi phẫu

8. Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 1342018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo

9. Quyết định số 4790/QĐ-BYT của ngày 25102017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu

10. Quyết định sô 7708/QĐ-BYT ngày 30122016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình Phẫu thuật Nội soi

11. Quyết định số 782/QĐ-KCB ngày 432016 ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kỹ thuật chuyên ngành quy trình gây mê hồi sức

12. Quyết định số 4154/QĐ-BYT ngày 13 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng chuyên môn nghiệm thu Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật lọc màng bụng

13. Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Nhi khoa ban hành kèm theo Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 792016

14. Hướng dẫn Biên soạn Quy trình chuyên môn và Quy trình chuyên môn của 26 bệnh thường gặp

15. Thông tư số 182016/TT-BYT ngày 30062016 Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng

16. Quyết định số 4423/QĐ-BYT ngày 1782016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực

17. Quyết định số 4491/QĐ-BYT ngày 1982016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hoá

18. Quyết định số 4419/QĐ-BYT ngày 1782016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu

19. Quyết định số 4485/QĐ-BYT ngày 1882016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh

20. Quyết định số 4420/QĐ-BYT ngày 1782016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Gan mật

21. Quyết định số 4421/QĐ-BYT ngày 1782016 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống

22. Quyết định số 4484/QĐ-BYT ngày 1882016 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình

23. Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 25122015 Ban hành Hướng dẫn xây dựng Quy trình thực hành chuẩn trong Quản lý chất lượng xét nghiệm

24. Bộ Tài liệu Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

25. Thông tư số 182015/TT-BYT ngày 14072015 của Bộ Y tế Ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần

26. Thông tư số 262013/TT-BYT ngày 16092013 Hướng dẫn hoạt động truyền máu

27. Hướng dẫn tiêm an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27092012 của Bộ Y tế

28. Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết trên người bệnh đặt catheter trong lòng mạch

29. Hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ trong khám bệnh chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27092012 của Bộ Y tế

30. Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa viêm phổi bệnh viện trong các cơ sở khám chữa bệnh

31. Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27092012 của Bộ Y tế

32. Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu

33. Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai Mũi Họng

34. Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa

35. Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Lao Bệnh phổi

36. Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phong – Da liễu

37. Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học-Truyền máu-Miễn dịch-Di truyền-Sinh học phân tử

38. Quy trình 54/QĐ-BYT kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng

39. Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh

40. Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Giải phẫu bệnh- Tế bào học

41. Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Y học hạt nhân

42. Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học

43. Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu